10 TIPS
Voor een goed gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het risico van een bestrijdingsmiddelen is het intrinsieke gevaar ervan. Sommige bestrijdingsmiddelen hebben gevaarlijke eigenschappen maar als de blootstelling beperkt wordt, dan is het risico miniem.

Is een product nog toegelaten voor gebruik?

Om te weten of een product nog toegelaten is voor gebruik, kan je op de officiële websites van de overheid raadplegen. Vind je het product daar niet meer terug, betekent dit dat het product niet meer toegelaten is.

 

tuinadviseur

10 Afvoeren van overschotten, productresten en lege verpakkingen

Bij bereidingen die je zelf aanmaakt, is het belangrijk om de juiste dosis klaar te maken, zodat je geen overschotten hebt. Heb je toch te veel, dan :

  • Kan je het product verdunnen met water. Voeg zeker 10 x de hoeveelheid water toe, vb. verdun 0,2 liter product met 2 liter water. Verdunde overschotten van onkruidbestrijders kan je verspuiten op het pas behandelde stuk van de tuin, overschotten van middelen voor de moestuin, spuit je beter uit op een stukje braak, zodat de groenten niet “verbranden” door een teveel aan product.
  • Je mag je overschotten nooit in het afvoerputje of de riolering gieten! Bestrijdingsmiddelen mogen niet in het oppervlaktewater terecht te komen en houden soms een risico in voor het waterleven.
  • Voer je overschotten af naar het containerpark

Heb je nog product-overschotten in de originele verpakking of lege verpakkingen. Voer alle restjes altijd af naar het containerpark.