10 TIPS
Voor een goed gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het risico van een bestrijdingsmiddelen is het intrinsieke gevaar ervan. Sommige bestrijdingsmiddelen hebben gevaarlijke eigenschappen maar als de blootstelling beperkt wordt, dan is het risico miniem.

2 Bereken de juiste dosis

Op het etiket staat de correcte dosis vermeld en vaak een korte berekeningswijze.
De vermelde dosis is de werkzame hoeveelheid. Meer gebruiken is niet nodig: het product gaat niet beter of sneller werken. Als je de dosis vermindert, zal de doeltreffendheid verminderen en moet je achteraf waarschijnlijk een tweede keer behandelen.