10 TIPS
Voor een goed gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het risico van een bestrijdingsmiddelen is het intrinsieke gevaar ervan. Sommige bestrijdingsmiddelen hebben gevaarlijke eigenschappen maar als de blootstelling beperkt wordt, dan is het risico miniem.

Lees altijd het etiket voor gebruik

tuinadviseur

1 Lees altijd het etiket voor gebruik

Je vindt er alle info om het product efficiënt en veilig toe te passen. Volg nauwgezet de richtlijnen op het etiket.

Op het etiket staan verschillende gevaaraanduidingen: gevarenpictogrammen, gezondheids- en veiligheidszinnen die informatie geven over hoe je het product veilig kan gebruiken zonder schade voor je gezondheid of het milieu. Deze gevarenpictogrammen vind je op alle chemische producten terug (vb. detergenten, verven,…).