Verstandig tuinieren

Je kan je tuin op verschillende manieren beschermen tegen onkruiden, ziekten en schadelijke insecten. Steeds meer tuinders houden hun tuin gezond op een geïntegreerde manier (IPM: Integrated Pest Management).

De geïntegreerde bescherming van de tuin is gebaseerd op 2 principes:

Waar komen die vervelende insecten vandaan?

 • Aangewaaid met de wind
 • Uit beschutte overwinterplaatsen (ondergronds, schorsspleten, …)
 • Ze ontstaan in grote getale door de uitschakeling van natuurlijke vijanden
 • Ze worden aangetrokken door monocultuur en verzwakte planten
tuinadviseur

Bij middelen voor gewasbescherming kan je 2 soorten werking onderscheiden:

 • Contactmiddelen
  bestrijden door rechtstreeks contact met belagers
 • Systemische middelen
  worden opgenomen door plant en beschermen van binnenuit

1 Vermijden van vervelende insecten

Leg een biodiverse tuin aan.
Plantenvariatie en wilde plantenstukjes leiden vervelende insecten af.

Lok natuurlijke vijanden
Voorzie een natuurlijke habitat voor natuurlijke vijanden met vogelkastjes voor vogels, drassige zones voor kikkers en salamanders, afgevallen bladeren voor egels , insectenhotels voor nuttige insecten, …

Houd planten aan de groei
Meng complete meststof onder de grond voor een gezonde groei van de planten.

Gebruik goed uitgerijpte compost
want daarin overleven insecteneitjes niet.

Hinder aanvliegende insecten
met een afdekkend insectenwerend gaas.

Wrijf de insecteneitjes van planten
Verwijder de eitjes van hinderlijke insecten met de hand van de bladonderkant.

Wees insecten te vlug af
door de moestuin zeer vroeg aan te planten.

Creëer barrières
met bijvoorbeeld bloemkoolkragen.

Gewasbeschermingsmiddelen voor huis en tuin zijn bij correct gebruik ongevaarlijk voor huisdieren. Volg altijd de instructies op de bijsluiter omtrent:

 • Het afschermen van behandelde zones voor dieren
 • De sperperiode voor herbetreding na een behandeling
 • Het reduceren van het contactrisico