Kinderen en huisdieren

Wat is de wachttijd / herbetredingstijd vooraleer mijn kind of huisdier (konijn / kat / hond /kip / gans / paard,…) terug op mijn gespoten gazon / oprit mag lopen?

Laat kinderen en huisdieren pas terug op het behandelde terrein van zodra het product volledig is opgedroogd. Dit neemt al gauw enkele uren in beslag. De herbetredingstijd staat ook vaak op het etiket vermeld, dus lees zeker het etiket.

Mijn hond / kat likt van het pas gespoten gras / een behandelde plant, is dit gevaarlijk?

Probeer er steeds voor te zorgen dat je huisdieren pas terug op het behandelde terrein kunnen van zodra het product volledig is opgedroogd. Indien je geliefde viervoeter toch vroeger het terrein is opgelopen en aan het gespoten gewas likt of zich na er doorheen gelopen te zijn wast, houdt dit normaal gezien geen risico in. De concentratie actieve stof in de producten die op de markt zijn voor de particulier (niet-professioneel gebruik) zijn erg laag en dus doorgaans te laag om een gezondheidsrisico in te houden voor huisdieren. Veel producten smaken ook slecht waardoor katten niet geneigd zijn eraan te likken. Bij bepaalde rodenticiden (tegen ratten en muizen) wordt zelfs een extra stof toegevoegd die heel slecht smaakt, om te vermijden dat honden of katten er van zouden eten.

Indien je twijfelt en je huisdier ziektesymptomen vertoont, bel dan het Antigifcentrum (070/245.245) of ga er onmiddellijk mee naar de dierenarts. Zorg dat je de naam van het product dat je gespoten hebt bij je hebt, zo kunnen de dierenartsen je sneller helpen.

Zijn de slakkenkorrels schadelijk voor mijn hond als hij ze opeet?

Als je de slakkenkorrels op een correcte manier uitstrooit, is er in principe geen probleem voor je hond. De korrels dienen verspreid uitgestrooid te worden, niet op een hoopje. Als je hond één of twee korrels opeet, zal hij er niet ziek van worden. Het etiket schrijft altijd duidelijk voor de korrels op voldoende afstand van elkaar uit te strooien (standaard = minimum 8 cm van elkaar). Overdosering heeft geen zin, dit zal de werking niet versnellen of verbeteren.

Het is maar als de hond in één keer een gans hoopje slakkenkorrels opeet, dat dit een risico inhoudt en de hond kan sterven. Veel slakkenkorrels bevatten metaldehyde, en dit is gevaarlijk voor honden, koeien, paarden, schapen, katten en vogels. Voor katten vormen slakkenkorrels normaal geen risico, katten zijn niet geneigd deze korrels op te eten.

De eerste symptomen zijn braken en koorts, daarna komen er spierspasmen en tenslotte overlijden. Er is geen specifiek medicijn dat het dier kan genezen. Bij een recente inname (< 1 uur) is het aangewezen om het dier te doen braken en actieve kool te geven.

Het is dus heel belangrijk om zo snel mogelijk (binnen het uur) de dierenarts en het Antigifcentrum (070/245.245) te contacteren!

Mijn hond / kat moet braken en is ziek. Kan het spuiten van een gewasbeschermingsmiddel de oorzaak zijn? En wat moet ik doen?

Als de mogelijkheid bestaat dat je hond / kat slakkenkorrels of rodenticiden (antimuizen- en antirattenmiddelen) heeft opgegeten, dan dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de dierenarts. Je kan ook het Antigifcentrum (070/245.245) bellen. Dit kan namelijk een risico inhouden en je huisdier dient zo snel mogelijk behandeld te worden.

Andere gewasbeschermingsmiddelen die gespoten worden (vb. herbiciden tegen onkruid, fungiciden tegen schimmels of insecticiden tegen schadelijke insecten) houden normaal gezien geen risico in voor je huisdieren als ze correct toegepast worden. Je houdt best, indien mogelijk, je huisdieren een aantal uren binnen tot het gespoten product is opgedroogd op het gazon, de plant of de oprit. Honden en katten zijn niet snel geneigd om van druppeltjes gespoten product te likken. Indien ze dit toch zouden doen, of indien katten hun vacht zouden wassen nadat ze door pas gespoten gewassen hebben gelopen, dan is de concentratie die ze binnenkrijgen zo klein dat dit normaal geen risico inhoudt.

Bij twijfel raden we je aan contact op te nemen met het Antigifcentrum (070/245.245). Probeer te achterhalen welk product je huisdier binnengekregen zou kunnen hebben (vb. als u een paar uur geleden je gazon hebt behandeld, zoek dan de naam van het product op).

Mijn kat / hond heeft een muis/rat opgegeten die waarschijnlijk een anti-muizenmiddel of anti-rattenmiddel (rodenticide) had gegeten. Is dit gevaarlijk?

De meeste rodenticiden bevatten anticoagulantia. Dit zijn actieve stoffen die verhinderen dat het bloed stolt. Het is aangewezen om het Antigifcentrum (070/245.245) te contacteren en met je huisdier naar de dierenarts te gaan. Deze zal vitamine K1 toedienen, waardoor je huisdier normaal gezien zal genezen. De behandeling kan wel een aantal weken duren, afhankelijk van de hoeveelheid rodenticide dat het dier heeft ingenomen.

Katten zijn niet snel geneigd om puur ratten- of muizenmiddel op te eten, maar kunnen wel een zieke of dode muis of rat oppeuzelen. Zo krijgen ze ook rodenticide binnen, maar de hoeveelheid is meestal laag dat de kat er niet echt ziek van zal worden. Honden durven wel puur rodenticide op te eten, dit houdt natuurlijk een groter risico in. De symptomen zijn niet meteen zichtbaar, dit kan een aantal uren tot dagen duren. Gekende symptomen zijn spontaan braken en moeilijk bewegen als gevolg van interne bloedingen van de gewrichten. Als je vermoedt dat je hond of kat antimuizen- of –rattenmiddel heeft ingenomen, contacteer dan zo snel mogelijk de dierenarts of het Antigifcentrum (070/245.245).

Alles hangt af van de ingenomen hoeveelheid. In vergelijking met muizen en ratten moet een hond al een relatief grote hoeveelheid innemen om gevolgen te ondervinden. Muizen en ratten zijn immers gevoeliger dan honden voor de effecten van anticoagulantia en zijn bovendien veel kleiner. Het is meestal onmogelijk om de juiste hoeveelheid in te schatten die een hond heeft ingenomen. Bovendien komt het vaak voor dat de hond in de dagen (of weken) voorafgaand al product heeft ingenomen, zonder dat je het gemerkt hebt.

Mijn hond / kat heeft de mierenlokdoos stuk gebeten / er aan gelikt. Is dit gevaarlijk?

De inhoud van een mierenlokdoos is zoet en daardoor aantrekkelijk voor huisdieren. Gelukkig is het opeten van de inhoud niet snel levensbedreigend omdat de concentratie zeer laag is. Bij kleine honden en katten kan het eventueel wel een risico inhouden, neem daarom toch altijd contact op met je dierenarts of het Antigifcentrum (070/245.245).
Een mierenlokdoos heeft een aantal openingen waardoor mieren bij een gesuikerde vloeistof kunnen komen. Deze lokstof bevat een insectendodend middel (insecticide). Mierenlokdozen zijn echter zodanig ontwikkeld dat huisdieren erg moeilijk bij de inhoud geraken. Hoogst uitzonderlijk kan het gebeuren dat honden of katten de inhoud toch kunnen opslurpen. Of dat de hond de mierenlokdoos kapot bijt en dan de volledige inhoud opeet. Aangezien de hoeveelheid insecticide in het doosje over het algemeen gering is, monden deze blootstellingen doorgaans niet uit in ontwikkeling van symptomen. Er kunnen tekens van lokale irritatie optreden zoals speekselvloed en weigering om te eten. Deze symptomen behoeven geen behandeling. Bij twijfel raden we je aan het Antigifcentrum (070/245.245) te contacteren.

Mijn kind heeft met de mierenlokdoos gespeeld, is dit gevaarlijk?

Kinderen kunnen niet vergiftigd worden door een mierenlokdoos in de mond te steken of door hun handen af te likken na het aanraken van een mierenlokdoos. In een zeldzaam geval waar een kind de volledige inhoud van een mierenlokdoos opeet, neem je toch best contact op met het Antigifcentrum (070/245.245).