Goed gebruik

Moet ik beschermende kledij dragen, zoals handschoenen, als ik gewasbeschermingsmiddelen toepas?

Het dragen van handschoenen en een overall of lange broek met t-shirt met lange mouwen wordt altijd aangeraden. Zo bescherm je je huid optimaal. Indien specifieke beschermkledij moet gedragen worden of handschoenen dragen verplicht is, zal dit op het etiket staan.

Ik heb product gemorst op mijn kleren, hoe krijg ik de vlekken weg?

Je draagt best beschermende kledij als je een bestrijdingsmiddel toepast, net om je huid en je kleren te beschermen. Handschoenen en een overall of een oude lange broek of t-shirt met lange mouwen bijvoorbeeld. Deze werkkleren kan je na gebruik gewoon in de wasmachine stoppen, maar je wast deze best wel apart (dus niet samen met je mooie kleren).

Ik heb de foute dosis gebruikt, wat moet ik doen?

Lees altijd het etiket, daarop staat de correcte dosis vermeld, en vaak ook een korte berekeningswijze of uitleg. Indien je toch teveel product hebt aangemaakt, dan kan je het product verdunnen met water (neem zeker 10 keer de hoeveelheid water, vb. als je nog 0.2 liter product overhebt vul dit dan aan met 2 liter water). Dit kan je dan gaan verspuiten op het terrein wat je zopas behandeld hebt, of op een stukje braakliggend terrein ergens in je tuin. Indien je groenten in de moestuin hebt gespoten, spuit je de overschot best uit op een stukje braak, zodat je je groenten niet “verbrandt” met een teveel aan product. Voor onkruidbestrijders is dit veel minder een probleem, daar kan je mits voldoende verdunnen met water doorgaans nog eens over de behandelde oppervlakte gaan.

Giet de overschot nooit in het afvoerputje of de riolering! Bestrijdingsmiddelen zijn niet bedoeld om in het oppervlaktewater terecht te komen en kunnen een risico inhouden voor het waterleven.

Mag ik een gewasbeschermingsmiddel spuiten als het regent of waait?

De beste periode om een gewasbeschermingsmiddel te spuiten is ’s morgens vroeg (tussen 8 en 10u) of ’s avonds (tussen 6 en 8u). Op deze tijdstippen vliegen er minder nuttige insecten rond en zijn bijen niet actief. Het is dan ook kouder dan op de middag en de zon schijnt niet hard genoeg om de pas bespoten planten te verbranden. Om drift te vermijden is het afgeraden om te spuiten als er sterke wind staat. Drift zijn kleine druppeltjes product die door de wind worden meegenomen en ergens terecht komen waar ze niet thuis horen. Dit kan bijvoorbeeld op een naburige plant zijn of in een naburige tuin, of in een beekje. Ook ’s zomers als het heel heet is en windstil, kunnen thermieken de druppeltjes opliften en in de luchtlagen mee vervoeren.

Het is eveneens belangrijk om niet te spuiten als het regent of als er binnen de paar uur regen verwacht wordt. Anders kan het product afspoelen naar nabijgelegen water en zal het verdund worden waardoor het minder efficiënt zal werken.

Ik heb een gewasbeschermingsmiddel in mijn moestuin gebruikt, hoelang moet ik wachten voor ik mijn groenten / fruit mag oogsten?

De wachttijd of de tijd tussen het spuiten van een gewasbeschermingsmiddel en het oogsten van het gewas, staat vermeld op het etiket of de bijsluiter. Deze tijd bedraagt minimum een aantal dagen en kan voor sommige producten oplopen tot een aantal weken. Lees altijd eerst het etiket en volg de richtlijnen. Deze wachttijd moet gerespecteerd worden omdat in deze periode de actieve stof wordt afgebroken en zo de maximale residulimiet (MRL) niet overschreden wordt. De MRL is de concentratie van de actieve stof die nog aanwezig mag zijn op de groente of fruit. Indien je de groente of het fruit te snel na het spuiten van een product zou opeten, bestaat de kans dat de MRL overschreden wordt.

Mijn tuin paalt aan een landbouwperceel of aan een andere (moes)tuin. Moet er een bufferzone toegepast worden bij het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel? Wat moet ik doen als ik een overtreding vaststel?

Een bufferzone is een bepaalde strook van een aantal meter die je niet mag behandelen.

Bij het gebruik van een bestrijdingsmiddel voor landbouwkundig gebruik neemt de gebruiker de nodige maatregelen om te vermijden dat nadeel wordt berokkend aan de gezondheid van de mens en van nuttige dieren en dat schade wordt toegebracht aan naburige teelten en in het algemeen aan het milieu.

De gewesten kunnen nog bijkomende maatregelen in verband met de bufferzones bepalen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.lv.vlaanderen.be of www.environnement.wallonie.be/pesticides. Zij zijn ook bevoegd om goede landbouwpraktijken vast te leggen. Zo is het niet aangewezen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken bij felle wind of bij heel warm weer, omdat de spuitnevel dan kan overwaaien of verdampen.

Als je denkt dat je schade hebt ondervonden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen op een nabijgelegen landbouwperceel, dan neem je best contact met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Als het om niet-professioneel gebruik gaat, bijvoorbeeld in een moestuin, neem je contact op met de milieudienst van je gemeente.

Hoelang kan ik het geopende product bewaren?

Het is belangrijk om gewasbeschermingsmiddelen correct te bewaren. Zo blijven ze lang werkzaam en vormen ze geen risico’s voor mens, dier of milieu. Lees altijd het etiket en houd volgende richtlijnen aan:

 • Bewaar producten in hun originele verpakking en sluit ze goed af
 • Hou ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren, en ook uit de buurt van voedingswaren
 • De beste bewaarplaats is een goed verluchte ruimte met een gemiddelde temperatuur. Dit kan vb. een afgesloten kast zijn in de garage of het berghok. Vocht kan het etiket of de gebruiksaanwijzing onleesbaar maken en is dus te vermijden
 • De meeste gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen in optimale omstandigheden (vorstvrij, niet te heet) in gesloten verpakking zeker een aantal jaren bewaard blijven
 • Een bereiding die je zelf maakt (product + water toegevoegd) is meestal maar enkele uren houdbaar. Maak dus enkel de dosis klaar die je nodig hebt zodat je geen overschotten hebt

Waar moet ik gewasbeschermingsmiddelen bewaren?

Het is belangrijk om gewasbeschermingsmiddelen correct te bewaren. Zo blijven ze lang werkzaam en vormen ze geen risico’s voor mens, dier of milieu. Lees altijd het etiket en houd volgende richtlijnen aan:

 • Bewaar producten in hun originele verpakking en sluit ze goed af
 • Hou ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren, en ook uit de buurt van voedingswaren
 • De beste bewaarplaats is een goed verluchte ruimte met een gemiddelde temperatuur. Dit kan vb. een afgesloten kast zijn in de garage of het berghok. Vocht kan het etiket of de gebruiksaanwijzing onleesbaar maken en is dus te vermijden

Wat moet ik met de lege verpakkingen doen?

Lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen niet met het huisvuil meegegeven worden. Ze dienen veilig binnengebracht te worden op een inzamelpunt voor klein gevaarlijk of bijzonder afval. Dit kan bijvoorbeeld het containerpark zijn. Ook verpakkingen waar nog product inzit mogen op dergelijke inzamelpunten binnengebracht worden.

Wat moet ik met de overschotten doen?

 • Gaat het om product-overschotten die nog in de originele verpakking zitten? Bijvoorbeeld van een oud product dat niet meer is toegelaten of een product dat je niet meer nodig hebt. Dan kan je deze overschotten binnenbrengen op een inzamelpunt voor klein gevaarlijk of bijzonder afval. Dit kan bijvoorbeeld het containerpark zijn. Ook lege verpakkingen kan je daar naar toe brengen.>
 • Gaat het om een klaargemaakt product, een bereiding waarvan je overschot hebt? Bijvoorbeeld omdat je een te grote dosis hebt aangemaakt (product + aangelengd met water). Dan kan je dit best verdunnen met water (neem zeker 10 keer de hoeveelheid water, vb. als je nog 0.2 liter product overhebt vul dit dan aan met 2 liter water). Dit kan je dan gaan verspuiten op het terrein wat je zopas behandeld hebt, of op een stukje braakliggend terrein ergens in je tuin. Indien je groenten in je moestuin hebt gespoten, spuit je de overschot best uit op een stukje braak, zodat je je groenten niet “verbrandt” met een teveel aan product.
  Voor onkruidbestrijders is dit veel minder een probleem, daar kan je mits voldoende verdunnen met water doorgaans nog eens over de behandelde oppervlakte gaan.
 • Lees altijd het etiket voor je het product gebruikt, daarop staat de correcte dosis vermeld, en vaak ook een korte berekeningswijze of uitleg. Zo voorkom je dat je teveel product aanmaakt.
 • Giet de overschot nooit in het afvoerputje of de riolering! Bestrijdingsmiddelen zijn niet bedoeld om in het oppervlaktewater terecht te komen en kunnen een risico inhouden voor het waterleven.