Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Privacybeleid voor de Handig in de tuin-website

Wanneer u ons platform en/of onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens over u, zoals:

  • naam, voornamen, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres voor alle antwoorden op uw via ons formulier ingediende verzoeken om contact

Cookies zijn gegevens die zijn opgeslagen in de eindapparatuur van een internetgebruiker en die door een website worden gebruikt om informatie naar de browser van de internetgebruiker te sturen, zodat de browser informatie kan terugsturen naar de oorspronkelijke site (bijvoorbeeld een sessie-identificatie, taalkeuze of datum). U wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens uw bezoeken aan onze websites cookies op uw browser kunnen worden geïnstalleerd.

Deactivering van cookies. U kunt cookies op elk moment uitschakelen door in uw browser de juiste instellingen te kiezen om cookies uit te schakelen (de helpsectie van de browser die u gebruikt, geeft de procedure aan). Gelieve er rekening mee te houden dat het uitschakelen van cookies de toegang tot sommige of alle functies kan beperken of verhinderen.

De persoonsgegevens die op ons platform worden verzameld, zijn bestemd voor eigen gebruik door Handig in de tuin en kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers op wie Handig in de tuin een beroep kan doen voor de levering van haar diensten. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden voor marketingdoeleinden.

Handig in de tuin verzekert de veiligheid van uw persoonsgegevens door een systeem voor de bescherming van gegevens op te zetten dat gebruik maakt van fysieke en logische veiligheidsmiddelen, zodat de verzamelde persoonsgegevens niet verloren kunnen gaan, niet kunnen worden verduisterd, niet kunnen worden geraadpleegd, niet kunnen worden gewijzigd en niet kunnen worden meegedeeld aan onbevoegde derden, behalve wanneer de mededeling van deze gegevens wordt opgelegd door de geldende reglementering, met name op verzoek van een gerechtelijke autoriteit, van de politie, van de rijkswacht of van elke andere bij de wet bevoegde autoriteit.

De beveiliging van persoonsgegevens hangt ook af van de Gebruikers. De gebruikers verbinden zich ertoe hun login en paswoord vertrouwelijk te houden. De gebruiker verbindt er zich ook toe zijn account niet te delen en elk ongeoorloofd gebruik van zijn account aan Handig in de tuin mee te delen zodra hij er weet van heeft.

Overeenkomstig de geldende reglementering hebben de Gebruikers van Handig in de tuin de volgende rechten:

  • recht van toegang en rectificatie
  • om hun gegevens bij te werken en aan te vullen
  • het recht om persoonsgegevens af te schermen of te wissen wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, achterhaald zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, verstrekken of bewaren verboden is
  • het recht om de toestemming op elk moment in te trekken
  • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
  • het recht op de overdraagbaarheid van de door de gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of een contract.

Als u wenst te weten hoe Handig in de tuin uw persoonsgegevens gebruikt, als u de verbetering ervan wenst of als u zich tegen de verwerking ervan wenst te verzetten, kunt u een e-mail sturen naar info@phytofar.be

Voor vragen over dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy kunt u contact opnemen met info@phytofar.be