Verstandig tuinieren

Je kan je tuin op verschillende manieren beschermen tegen onkruiden, ziekten en schadelijke insecten. Steeds meer tuinders houden hun tuin gezond op een geïntegreerde manier (IPM: Integrated Pest Management).

De geïntegreerde bescherming van de tuin is gebaseerd op 2 principes:

8 Bestrijden van slakkenplagen

Slakken wegvangen met verschaald bier
In ingegraven bokaaltjes. De bokaaltjes moeten wel dagelijks geledigd worden.

De natuurlijke bestrijding met aaltjes
Aaltjes dringen in de slakken binnen en teren hen uit. Binnenin de slak onstaan nieuwe generaties aaltjes die andere slakken uitschakelen. Zet deze parasitaire aaltjes uit in de nazomer. Zo voorkom je de aangroei van de populatie in de lente.

Behandeling met slakkenkorrels
Strooi slakkenkorrels goed gespreid uit over het te behandelen oppervlak.

Gewasbeschermingsmiddelen voor huis en tuin zijn bij correct gebruik ongevaarlijk voor huisdieren. Volg altijd de instructies op de bijsluiter omtrent:

  • Het afschermen van behandelde zones voor dieren
  • De sperperiode voor herbetreding na een behandeling
  • Het reduceren van het contactrisico